Grupa DTP wykupiła z własnych środków zapadające na koniec listopada br. 3-letnie obligacje serii A i B o wartości 14,8 mln zł, poinformował prezes DT Partners Michał Handzlik. Dzięki temu wskaźnik długu do funduszy własnych zmniejszył się do 0,26.

"Zgodnie z zapowiedzią spłaciliśmy obie serie obligacji zapadających z końcem listopada br. nie korzystając z dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania. Nie zdecydowaliśmy się podobnie jak większość firm w naszej branży na rolowanie długu, gdyż chcieliśmy pokazać inwestorom, że jesteśmy wiarygodną i stabilną finansowo firmą, generującą atrakcyjne przepływy gotówkowe – powiedział Handzlik, cytowany w komunikacie.

Po wykupie obligacji wskaźnik długu do funduszy własnych zmniejszył się do 0,26. Jest to jeden z najniższych wskaźników wykorzystania dźwigni finansowej w krajowej branży wierzytelności. Zmniejszeniu uległ również koszt towarzyszący finansowaniu długu o około 1 pkt proc., podano także.

"Obecnie wykorzystujemy dźwignię finansową w relatywnie niskim stopniu. Prawdopodobnie jeszcze w br. wyemitujemy obligacje o wartości ok. 20-30 mln zł. Wszystko będzie zależało jakie będą nasze potrzeby inwestycyjne i ile środków będziemy mieli do zagospodarowania w ramach zarządzanego przez nas funduszu Altus NSFIZ Wierzytelności. Bardzo możliwe, że w przyszłym roku podwoimy nasz dług brutto, aby w jak największym stopniu wykorzystać sytuację na rozwijającym się rynku" - wskazał też Handzlik.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.