Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za grudzień 2014 wyniosły 228,8 mln zł i były wyższe o 42,0% w skali roku, poinformowała spółka. W całym ubiegłym roku CCC miało 2,01 mld zł przychodów.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2014 wyniosły 228,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 42,0% Przychody za okres styczeń – grudzień, wyniosły 2.011,1mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o 22,4%." – czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za grudzień wyniosły 222,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 38,4%, narastająco za okres styczeń – grudzień wyniosły 1.930,0 mln zł i były wyższe o 23,3% w stosunku do tego roku 2013 r., podano także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.