"Szacujemy, że będziemy w stanie zrobić w tym roku inwestycje w portfele nawet wysokości 150 mln zł. To powinno przełożyć się na co najmniej 36 mln zł zysku netto, który pokażemy w marcu" - powiedział Szewczyk dziennikarzom.

Prezes ocenia, że w całym roku Kredyt Inkaso będzie w stanie utrzymać marżę operacyjną na poziomie ok. 70%. W III kw. roku finansowego 2014/2015 marża ta sięgnęła 69%, a w roku finansowym 2013/2014 było to 66%.

"Według mnie, jest szansa na utrzymanie poziomu ok. 70% marży EBIT, jeżeli uda się powiększyć portfel należności w Rumunii o wierzytelności korporacyjne, które cechują się wyższą marżowością niż portfele detaliczne" - podkreślił Szewczyk.

Zysk netto Kredyt Inkaso wyniósł 12,18 mln zł w III kw. 2014/2015 wobec 7,71 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. roku finansowego 2014/2015 spółka miała 28,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 25,54 mln zł zysku rok wcześniej

Zysk netto w roku finans. 2013/2014 wyniósł 33,4 mln zł.

Zysk operacyjny w III kw. sięgnął 18,9 mln zł wobec 13,6 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 18,5 mln zł wobec 14,4 mln zł rok wcześniej.

Wartość nominalna nabytych przez Kredyt Inkaso wierzytelności w Polsce i za granicą wynosi 5,28 mld zł, z czego wartość nabytych portfeli za granicą sięga ok. 4,16 mld zł. W strukturze portfela 70% stanowią wierzytelności detaliczne (91% bankowe, 9% telekomunikacyjne),a 30% wierzytelności korporacyjne.

W 2014 r. grupa nabyła portfel wierzytelności wartości nominalnej 870 mln zł.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.