Amica odnotowała 22,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 29,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 36,28 mln zł wobec 39,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 614,58 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 499,36 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 78,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 89,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2027,49 mln zł w porównaniu z 1656,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 56,19 mln zł wobec 94,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.656 mln zł w 2013 r.