Konsensus rynkowy wynosił 0,4 proc. wzrostu.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 5,3 proc. w ujęciu realnym (i o 4,1 proc. w ujęciu nominalnym). Konsensus wynosił 2,7 proc. wzrostu w tym ujęciu.