Zysk operacyjny wyniósł 34,22 mln zł wobec 31,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,02 mln zł w 2014 r. wobec 145,99 mln zł rok wcześniej.

W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.