Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec stycznia br. wyniósł 579,6 mln zł (czyli 1,3 proc. planu). Według przedstawionego w końcu stycznia harmonogramu realizacji budżetu na cały rok, deficyt po pierwszym miesiącu br. miał sięgnąć 1,70 mld zł, tj. 3,7 proc. rocznego planu.

Resort podał w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń 2015 roku", że po pierwszym miesiącu tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 9,5 proc., pozyskując 28,12 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 8,4 proc. (tj. 28,70 mld zł).

W budżecie państwa na 2015 r. limit wydatków ustalono na 325,29 mld zł, zaś wysokość dochodów - na 277,78 mld zł. Deficyt budżetu państwa ustalono na kwotę nie większą niż 47,51 mld zł.

>>> Czytaj też: Państwowe firmy nie odmówią budżetowi. Skarb obłowi się na dywidendach