"Zastosowanie stawki 2,4 zł/GB do rozliczenia kosztów GB skonsumowanych w samym IV kw. 2014 przełożyłoby się na podwyższenie wyniku EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu o 83 mln zł i w efekcie wzrostu marży EBITDA o 3,3 pkt proc." - powiedział Gillner-Gorywoda podczas konferencji prasowej.

W efekcie złożenia zamówienia na 1,6 mld GB (do wykorzystania w okresie 4-letnim począwszy od stycznia 2015) jednostkowa stawka rozliczeniowa uległa redukcji do poziomu 2,4 zł/GB. W poprzednim zamówieniu stawka wynosiła 4,9 zł/GB.

Wczoraj poinformowano, że Cyfrowy Polsat, Polkomtel i Mobyland z grupy Midasa zawarły dwa porozumienia określające nowe warunki współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych o łącznej wartości 5,2 mld zł.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka.

Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej Midasa wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.