Sprzedaż spółki Gino Rossi (łącznie detaliczna i hurtowa) wyniosła 12,1 mln zł w lutym i była na tym samym poziomie co rok wcześniej.

Sprzedaż detaliczna Gino Rossi spadła o 8 proc. r/r do 6,9 mln zł, natomiast sprzedaż hurtowa wzrosła o 13 proc. r/r do 5,2 mln zł w lutym.

W okresie styczeń-luty sprzedaż Gino Rossi wyniosła 24,8 mln zł i była wyższa o 5% w skali roku. Sprzedaż detaliczna wyniosła 16,6 mln zł i nie zmieniła się r/r, zaś sprzedaż hurtowa po dwóch miesiącach tego roku zwiększyła się o 17 proc. r/r do 8,2 mln zł.

Sprzedaż spółki Simple, realizowana wyłącznie w salonach własnych i do salonów franczyzowych, wyniosła 6,1 mln zł, tj. wzrosła o 11 proc. w porównaniu do wyniku w lutym 2014 roku. W okresie styczeń-luty sprzedaż zwiększyła się o 19 proc. r/r do 13,6 mln zł.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.