Widać pewien regres we wzajemnym postrzeganiu. Z raportu "Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2015" wynika, że wydarzenia, do których doszło w ciągu ostatniego roku, wyraźnie przekładają się na to, co wzajemnie o sobie myślimy.

Sytuacja na Ukrainie przekłada się bardziej na podejście Polaków, w rosyjskim spojrzeniu na Polskę zmiana nie jest aż tak wyraźna - mówi Ernest Wyciszkiewicz, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Jak wynika z badań - Polska jest postrzegana jako element większej całości, którą tworzy Zachód, w efekcie propaganda rosyjska mówi o Europie i Ameryce, nie kierując się zwykle bezpośrednio przeciwko Polsce.

Polska i Polacy w rosyjskich mediach są tematem marginalnych, w świadomości Rosjan nie odgrywamy też pierwszorzędnej roli w stosunkach międzynarodowych - uważa Eugeniusz Smolar z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Nie oznacza to jednak, że nasze działania są z rosyjskiej perspektywy bez znaczenia. Polska postrzegana jest jako silny głos dotyczący polityki wschodniej UE, ale tylko wśród elit, dlatego dobrze by przeprowadzić podobne badania, dlatego dobrze by przebadać właśnie elity polskie i rosyjskie, a nie wszystkich ludzi, którzy zwykle nie interesują się naszymi wzajemnymi relacjami - mówi Smolar.

Badania Polaków i Rosjan przeprowadzono w grudniu 2014 roku. Wykonano je na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Polacy z kolei postrzegają Rosjan gorzej niż dwa lata temu - wynika z badania. Pogorszył się wzajemny wizerunek nie tylko Polski i Rosji oraz ich wzajemnych intencji, ale także "zwykłych ludzi", którzy tradycyjnie byli postrzegani lepiej niż państwo.

Kluczową przyczyną są wydarzenia na Ukrainie, które wypełniły przestrzeń relacji polsko-rosyjskich - uważa koordynator badania Łukasz Mazurkiewicz prezes ARC Rynek i Opinia. Jak zaznacza rozmówca IAR, tematy które dwa lata temu przesądzały o wizerunku Rosjan w oczach Polaków, takie jak śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej i oddanie wraku samolotu, w tym roku zeszły na dalszy plan. Zdaniem Łukasza Mazurkiewicza, konflikt na Ukrainie i polityka Rosji względem tego państwa czy wobec Europy to czynnik, który zmiótł pewne kruche oznaki poprawy w relacjach polsko-rosyjskich.

Podobne badanie przeprowadzono w 2012 roku. Teraz w skojarzeniach Polaków dotyczących Rosji dominują sprawy polityczne i konflikt na Ukrainie. W oczach Polaków wartości typowe dla Rosjan to m.in. duma, szacunek do władzy, honor i wolność. Polacy rzadziej postrzegają Rosję jako kraj nowoczesny i bogaty, a częściej jako niedemokratyczny. Z badań wynika również, że o ile w oczach Polaków nieznacznie zmienił się wizerunek zachodnich państw, o tyle zmieniło się postrzeganie naszych wschodnich sąsiadów.

Poprawił się wizerunek Białorusi, która przed dwoma laty była postrzegana podobnie jak Rosja - zaznacza Łukasz Mazurkiewicz. Jak wyjaśnia ekspert, zmianę tę należy wiązać z niejednoznaczną polityką Białorusi wobec konfliktu na Ukrainie, a także z konsolidacją świadomości regionalnej. "Poprawił się także wizerunek Litwy i samej Ukrainy, co nie powinno nas dziwić oczywiście" - mówi Łukasz Mazurkiewicz. I dodaje, że przed dwoma laty w postrzeganiu Ukrainy panowała nieufność.

Badanie przeprowadzono metodą sondażową w listopadzie i grudniu 2014 roku na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku od 15 lat.

>>> Czytaj też: Głęboka recesja przygniotła Rosję. Kryzys dotknął nawet Putina i ...wódkę