"Każdy z nich [wykonawców] zaoferował wykonanie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w pięć miesięcy od podpisania umowy. Najniższa z ofert opiewała na blisko 40,8 mln zł, najwyższa na ok. 51,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Druga najtańsza oferta należała do Bilfinger Infrastructure i była warta 41,61 mln zł brutto, a trzecia do konsorcjum PRD w Zamościu, PRD Lubartów i Antex II (47,75 mln zł brutto).

GDDKiA przypomina, że budowa obwodnicy Hrubieszowa miała zakończyć się w październiku ubiegłego roku. Jednak dotychczasowy wykonawca do grudnia ubiegłego roku (daty odstąpienia od umowy), zrealizował niecałe 60% prac w branży drogowej. Zaawansowanie całości inwestycji wyniosło ok. 80%. Zadaniem nowego wykonawcy, którego poznamy po weryfikacji złożonych ofert, będzie ukończenie pozostałych prac, skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Obwodnica o długości 9,3 km realizowana jest z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.