Zysk operacyjny wyniósł 30,36 mln zł wobec 13,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 988,66 mln zł w 2014 r. wobec 983,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 5,51 mln zł wobec 24,54 mln zł straty rok wcześniej.

Hutmen jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych. Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.