Zysk operacyjny wyniósł 113,34 mln zł wobec 138,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7.698,75 mln zł w 2014 r. wobec 7.326,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 228,01 mln zł wobec 63,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.