"Zysk netto spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 22 409 tys. zł zwyczajne walne zgromadzenie postanawia podzielić w następujący sposób: kwotę 10 109 tys. zł przeznacza na kapitał zapasowy spółki, kwotę 12 300 tys. zł przeznacza na wypłatę dywidendy" - czytamy w projektach na walne.

Ponadto uchwały przewidują dzień prawa do dywidendy na 22 maja 2015 r., a wypłatę dywidendy na 8 czerwca 2015 r.

Na początku marca, prezentując strategię rozwoju na lata 2015-2020, Polwax zadeklarował utrzymanie polityki dywidendy polegającej na wypłacie 30-50% zysku netto w formie dywidendy dla akcjonariuszy.

W 2014 r. Polwax odnotował 22,41 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 19,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r.