"Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 27 marca 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 7.000 obligacji na okaziciela serii D spółki SMT S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.