"Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto emitenta za rok 2014 w kwocie 5 260 595,10 zł , tj. 0,15 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, zaś część zysku netto za rok 2014 w kwocie 8 061 090,10 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy emitenta" - głosi komunikat.

Jako dzień dywidendy zarząd proponuje ustalić 23 czerwca br., zaś jako dzień wypłaty dywidendy 7 lipca, podano również.

W ubiegłym roku akcjonariusze Unibep podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy za 2013 r. w wysokości 0,12 zł na akcję.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1.080 mln zł w 2014 r.