"Getin Noble Bank SA w zakresie polityki dywidendowej na lata 2015-2017 zakłada:

a) nie wypłacanie dywidendy z osiągniętego zysku w 2014 i 2015 roku,

b) uwzględniając uwarunkowania opisane w punktach powyżej i poniżej - wypłatę w 2017 roku dywidendy z zysku 2016 roku w kwocie pomiędzy 180-300 mln zł, nie więcej jednak niż 50% zysku" - czytamy w komunikacie.

Bank przewiduje, iż tylko w przypadku zachowania koniecznego i adekwatnego poziomu kapitału na poziomie zapewniającym wymagane wskaźniki adekwatności kapitałowej, będzie możliwe wynagrodzenie dla akcjonariuszy - docelowo przeznaczanie do 50% zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki oraz wysoki wskaźnik wypłacalności i będzie można rozważyć wypłatę większej części zysku, przy czym w przypadku istotnego pogorszenia warunków makroekonomicznych lub pogorszenia sytuacji kapitałowej banku dywidenda może zostać ograniczona lub też nie zostać wypłacona, podano także.

Getin podał, że nadrzędnym celem banku w zakresie polityki dywidendowej banku jest takie jej kształtowanie, aby zawsze zachowane były przez bank nadzorcze wymogi ostrożnościowe w zakresie posiadania poziomu współczynnika Tier1 oraz współczynnika wypłacalności ogółem na poziomie przewyższającym jego minimalną wysokość określoną przez normatywne akty regulacyjne wydawane przez organ nadzorczy.

"Przy obecnym brzmieniu regulacji nadzorczych warunkiem koniecznym do rozpatrywania dla ewentualnej wypłaty dywidendy jest utrzymanie (po uwzględnieniu efektu ew. wypłaty dywidendy):

a/ współczynnika Tier 1 na poziomie co najmniej 9 proc.,

b/ współczynnika wypłacalności na poziomie co najmniej 12 proc.,

przy uwzględnieniu obowiązków wynikających z regulacji nadzorczych i dostosowaniu się banku do zasad polityki dywidendowej banków ogłaszanych przez regulatora.

Wzorem lat ubiegłych decyzja banku o ewentualnej wypłacie dywidendy przez Getin Noble Bank zawsze będzie uwzględniać kryteria ogłaszane przez organ nadzorczy w sprawie zasad polityki dywidendowej banków"- czytamy także.

Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 399,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego.