Bank Pekao odnotował 886 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 694 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 210 mln zł wobec 1 601 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 672 mln zł wobec 695 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r. wobec 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

W całym 2022 r. bank miał 1 717,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 174,9 mln zł zysku rok wcześniej.

"W całym 2022 roku skonsolidowany zysk netto Banku Pekao wyniósł 1,718 mld zł w porównaniu do 2,175 mld zł zysku netto rok wcześniej. Spadek raportowanego zysku netto to efekt kosztów wakacji kredytowych (2 mld zł brutto) i rezerwy na kredyty hipoteczne CHF (1,6 mld zł brutto). W samym IV kw. 2022 Bank Pekao odnotował 886 mln zł zysku netto wobec 694 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Bank podkreśla, że ma bardzo dobrą pozycję kapitałową. Na koniec grudnia łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,4%, a Tier1 15,6%. W obydwu przypadkach znajdowały się one bardzo wyraźnie powyżej regulacyjnych minimów.

"Rok 2022 był okresem pod wieloma względami wyjątkowym. Gospodarka odreagowywała po okresie pandemii, ale już w lutym zeszłego roku wybuchła tuż za naszymi granicami pełnoskalowa wojna, która przyniosła konsekwencje m.in. w postaci gwałtownego wzrostu cen paliw i energii" - powiedział prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

"Wpływ na nasze raportowane wyniki miały decyzje regulacyjne oraz zgodne z naszą konserwatywną filozofią zawiązanie dodatkowych znaczących rezerw na ryzyko prawne kredytów we frankach szwajcarskich. Jednak wychodzimy z tego okresu obronną ręką. Bank Pekao pozostaje ostoją stabilności. Mamy bardzo mocny bilans i pozycję kapitałową, koszty operacyjne trzymamy pod kontrolą, a nasze wyniki biznesowe są dobre, pomimo gospodarczych zawirowań" - dodał prezes.

Jak podkreśla bank, odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem pozwoliło mu utrzymać standardowe koszty ryzyka w 2022 roku pod kontrolą na poziomie 43 pb. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb.

"Wskaźnik koszty/dochody wyniósł w 2022 roku 44,9%. Strategiczny cel Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42%. Wskaźnik ROE w 2022 r. znalazł się na poziomie 7,6% wobec zapisanego w strategii Banku Pekao celu 10-proc. ROE w 2024 roku. Utrzymane zostało wysokie tempo wzrostu aktywnych klientów bankowości mobilnej, na koniec zeszłego roku było ich 2,8 mln, a w 2024 roku ich liczba wyniesie, zgodnie ze strategią, co najmniej 3,2 mln" - czytamy dalej w komunikacie.

Zarówno ostatni kwartał zeszłego roku, jak i cały miniony rok przyniosły wzrosty w segmentach bankowości dla biznesu. W przypadku dużych korporacji wzrost wolumenu kredytów wyniósł w 2022 roku 8%, a w przypadku firm z segmentu MŚP i MID 16% w ujęciu r/r.

Zeszły rok był rekordowy pod względem liczby pozyskanych nowych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych, podkreśla Pekao. Przybyło 554 tys. nowych kont, a więc o jedną czwartą więcej niż w 2021 roku, kiedy było to 443 tys. Aż 100 tys. to konta utworzone całkowicie zdalnie za pomocą selfie (wzrost o 115% r/r).

"W ślad za tym utrzymane zostało wysokie tempo w bankowości cyfrowej. Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Pekao ponownie urosła i na koniec IV kw. 2022 roku wynosiła 2,8 mln klientów wobec 2,4 mln rok wcześniej" - napisano w informacji.

Wskaźnik digitalizacji, czyli miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych, urósł o 19 pkt proc. do 69%, licząc od czasu ogłoszenia czteroletniej strategii Banku Pekao wiosną 2021 roku. Pekao zakłada, że w 2024 roku zbliży się on do 100%, czyli niemal każdą usługę bankową klient indywidualny będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne.

"W kanałach cyfrowych sprzedanych zostało w minionym kwartale rekordowe 82% pożyczek gotówkowych (w całym 2022 roku 78%), podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio 67% oraz 61%. Wynik sprzedaży zdalnej pożyczek gotówkowych w 2022 roku był najwyższy i wyniósł 2,9 mld zł, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 1 898,32 mln zł wobec 2 236,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)