"Cieszymy się, że zakończyliśmy nasze rozmowy na temat modelu współpracy PKO i Poczty Polskiej, oraz osiągnęliśmy satysfakcjonujące obie strony porozumienie, które umożliwia realizację pierwszej oferty publicznej i pozyskanie kapitału na rozwój Banku Pocztowego. Liczmy, że ten projekt zakończy się sukcesem, z korzyścią dla akcjonariuszy tej instytucji" - powiedział Borys, cytowany w komunikacie.

Oferta ta będzie w pierwszej kolejności służyła pozyskaniu przez Bank Pocztowy kapitału na rozwój. Bank zakłada, że oferta może objąć także około 1/3 posiadanego przez PKO BP pakietu akcji Banku Pocztowego.

"PKO wierzy, że proces IPO zostanie sprawnie przeprowadzony przez Bank Pocztowy jeszcze w tym roku" - czytamy w komunikacie.

PKO BP podał, że biorąc pod uwagę aktualne priorytety biznesowe wyraził zgodę na realizację pierwszej oferty publicznej (IPO) Banku Pocztowego oraz podjął decyzję o możliwości obniżenia zaangażowania w tej instytucji.

Reklama

"Aktualne podejście PKO BP do inwestycji w Bank Pocztowy opiera się na nowej strategii rozwoju tego banku, która koncentruje swoją działalność biznesową na ściśle określonym segmencie rynku, komplementarnym wobec działalności PKO BP. Biorąc pod uwagę model bankowości oraz różnicę w skali działalności, oba banki nie są zatem w istotnym zakresie bezpośrednimi konkurentami na polskim rynku bankowym" - czytamy także.

Nowa strategia wobec Banku Pocztowego uzyskała wsparcie zarówno Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), jak i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC). Była ponadto konsultowana z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), która została powiadomiona o możliwości sprzedaży akcji Banku Pocztowego przez PKO BP oraz zgodzie na realizację pierwszej oferty publicznej.

PKO BP podał, że porozumienie zakłada także intencje pogłębienia współpracy z Pocztą Polską w różnych obszarach działalności, w tym w obszarze usług logistycznych oraz dystrybucji produktów PKO komplementarnych do oferty Banku Pocztowego w sieci Poczty Polskiej.

Aktualny udział PKO Banku Polskiego w kapitale zakładowym Banku Pocztowego wynosi 25% plus 10 akcji, zaś większościowym akcjonariuszem jest Poczta Polska, do której należy 75% minus 10 akcji.