Na dzień zawarcia aneksu przewidywana łączna wartość dostaw, określonych w aneksie, do 30 czerwca 2016 roku wynosi około 0,7 mld USD (czyli około 2,6 mld zł wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z 30 kwietnia 2015 roku).

"Konieczność zabezpieczenia dodatkowych dostaw surowca do Unipetrol RPA, s.r.o. wynika ze zwiększenia dzisiaj udziału Unipetrol a.s. w kapitale zakładowym rafinerii Česká Rafinérská a.s. do 100%" - wyjaśniono w komunikacie.

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol as. PKN Orlen posiada około 63% udziałów w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.