Podczas zgromadzenia wierzycieli Adavadis w upadłości układowej nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami, podała spółka.

"Zarząd Advadis w upadłości układowej informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2015 r. podczas zgromadzenia wierzycieli, ze względu na nieuzyskanie większości głosów wierzycieli uprawnionych do głosowania za układem w myśl art. 285 ust.1 Prawa upadłościowego i naprawczego, nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami" - czytamy w komunikacie.

Od ogłoszenia upadłości układowej w styczniu 2011 r. Advadis stara się regulować zobowiązania i porozumieć się z wierzycielami. Jednym z nich jest bank BGŻ, z którym spółka podpisała ugodę i od dwóch lat spłaca 10,5 mln zł zobowiązań wraz z odsetkami.

Niedawno Advadis wygrał w sądzie okręgowym i apelacyjnym w Warszawie sprawę, w której sądy potwierdziły, że Bank Pekao w 2003 roku niesłusznie uznał Advadis za firmę niewypłacalną. Właśnie ta decyzja spowodowała, że Advadis musiał zakończyć swoją historyczną działalność browarniczą i wyprzedać majątek. Posiadając orzeczenia sądów okręgowego i apelacyjnego, Advadis złożył już w sądzie pozew, w którym domaga się od Pekao odszkodowania w wysokości ponad 57,4 mln zł.

Układ z wierzycielami - wraz z badaniem due diligence - są kluczowymi warunkami przejęcia firmy Advadis przez spółkę Nosalowy Dwór, która w ten sposób planuje zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (tzw. odwrotne przejęcie).