Zysk operacyjny wyniósł 2,87 mln USD wobec 0,43 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,30 mln USD w 2014 r. wobec 58,18 mln USD rok wcześniej.

KSG Agro S.A. jest zintegrowanym pionowo holdingiem prowadzącym działalność w niemal każdym segmencie rynku rolnego, w tym w sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija hodowlę zwierząt oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.