We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w całym 2014 r. miała 73,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Zysk operacyjny wyniósł 98,53 mln zł wobec 34,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 038,35 mln zł w 2014 r. wobec 938,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 41,05 mln zł wobec 45,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych.