Zysk operacyjny wyniósł 130,65 mln zł wobec 96,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 028,3 mln zł w 2014 r. wobec 1 656,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 56,21 mln zł wobec 94,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica Wronki S.A. to jeden z wiodących producentów AGD w Europie z zakładami zlokalizowanymi we Wronkach (woj. wielkopolskie). Akcje spółki od 1997 roku są notowane na rynku głównym GPW.