Kolejny spadek bezrobocia w Polsce. W kwietniu bez pracy było 11,3 procent aktywnej zawodowo ludności. Dane podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Szef resortu, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w kwietniu była o 295 tysięcy mniejsza niż przed rokiem i 76 tysięcy mniejsza niż w marcu. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach.

W kwietniu przedsiębiorcy zgłosili do pośredniaków 110 tysięcy miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 7,7 tysiąca więcej niż rok temu.

Według opublikowanej w tym tygodniu gospodarczej prognozy Komisji Europejskiej dla Polski, bezrobocie powinno spaść w tym roku do 9 procent.

Dane z ubiegłego miesiąca (za marzec) przedstawione zarówno przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jak i Głównego Urzędu Statystycznego wskazywały, że bez pracy jest 11,7 procent aktywnej zawodowo ludności.