Strata operacyjna wyniosła 0,14 mln zł wobec 80 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,46 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 9,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 1,00 mln zł wobec 0,52 mln zł straty rok wcześniej.

Mo-Bruk w kwietniu 2012 roku przeniosła się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jej głównym biznesem jest przetwarzanie odpadów, grupa zajmuje się także m.in. budową dróg betonowych.