Przychody ogółem wzrosły o 3% r/r do 906 mln zł w I kw., przy jednoczesnym wzroście kosztów ogółem o 5% do 495,6 mln zł.

Wynik z odsetek pozostał na podobnym poziomie co rok wcześniej i wyniósł 569 mln zł, zaś wynik z prowizji i opłat spadł o 9% r/r do 250 mln zł. Wynik z pozycji trading i pozostałe przychody zwiększył się o 119% r/r do 87 mln zł.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,37% w I kw. 2015 wobec 2,81% rok wcześniej.

Marża skumulowana wyniosła 2,56% na koniec I kw. wobec 2,73% rok wcześniej.

Koszty ogółem wzrosły o 5% r/r, w tym największy wzrost nastąpił w pozycji "opłata na BFG" - o 86% w skali roku i kwartału. Koszty osobowe wzrosły o 4% r/r, amortyzacja o 11%, a koszty marketingu o 20%. Koszty działania i ogólnego zarządu spadły w tym czasie o 4%.

Wartość odpisów i rezerw wyniosła 1,62 mld zł w I kw. wobec 1,48 mld zł rok wcześniej. Koszt ryzyka wyniosły 56 pb w I kw. wobec 66 pb w I kw. 2014 r.

Wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 4,5% w I kw. wobec 4,6% rok wcześniej.

Łączny wskaźnik kapitałowy wyniósł 14,8% na koniec marca wobec 14,6% rok wcześniej.

ING BSK chce utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie powyżej 2 proc. w tym roku

ING Bank Śląski chce utrzymać marża odsetkową na poziomie powyżej 2% w całym roku, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska.

"Chcemy utrzymać marżę na poziomie 2% w tym roku" - powiedziała Kołakowska podczas konferencji prasowej.

"W tej kategorii marża odsetkowa na poziomie 2,5% jest dobrym wynikiem i raczej bardzo długo nie będziemy widzieli wzrostów. Jako rynek, będziemy zmierzać w stronę bardziej dojrzałych rynków, gdzie marża na poziomie 1,5% jest uważana za bardzo dobry rezultat" - podkreślił wiceprezes Mirosław Boda.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.