Konsensus rynkowy wynosił 280 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 279 500, tj. spadła o 4 250 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.