"W ofercie prywatnej Grodno sprzedało 1,2 mln akcji i pozyskało 4,8 mln zł, tj. 4 zł na akcję. Obecnie kapitalizacja spółki wynosi 57 mln zł. Spółka podtrzymuje plany dalszego rozwoju, a także przejścia na GPW w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na szybszy rozwój firmy, w tym rozbudowę oferty produktowej i powiększenie sieci sprzedaży. Zarząd optymistycznie ocenia rynek i podtrzymuje prognozy finansowe na lata 2014/2015 oraz 2015/2016.

"Środki pozyskane w ofercie prywatnej pozwolą na realizację kilku kluczowych projektów w bieżącym roku, co wzmocni pozycję konkurencyjną Grodna na rynku. W planach na najbliższe miesiące jest dalszy rozwój oferty fotowoltaicznej, rozwój oferty w segmencie przemysłowym i HVAC" - powiedział prezes Grodna Andrzej Jurczak, cytowany w komunikacie.

W grudniu 2014 r. Grodno pozyskało w ofercie publicznej 5,65 mln zł ze sprzedaży 1 881 861 akcji nowej emisji serii C.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. Od 2011 r. spółka jest notowana na rynku NewConnect.