Zysk operacyjny wyniósł 0,96 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,37 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 39,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 1 mln zł wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Intermodal to spółka notowana na GPW od 2009 roku. Jej działalność obejmuje organizację transportu ładunków w kontenerach w oparciu o rozkład regularnych połączeń kolejowych pomiędzy terminalami intermodalnymi oraz zsynchronizowanych z nimi przewozami samochodowymi. Wiodącym akcjonariuszem spółki jest działająca w skali międzynarodowej grupa PCC SE z siedzibą w Duisburgu.