Wynik z tytułu odsetek wyniósł 116,79 mln zł wobec 158,17 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 129,39 mln zł wobec 109,28 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 20,69 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 20,12 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 1,83 mln zł wobec 4,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.