"Na poziomie wyniku netto, grupa Eurocash zanotowała w I kwartale 2015 r. 3 mln zł straty (wobec 1,3 mln zł zysku w I kwartale ub.r.), głównie z uwagi na wyższą amortyzację przejętych spółek. Jednak jak pokazują historyczne rezultaty, zdecydowaną część całorocznych zysków grupa wypracowuje w kolejnych kwartałach" - podkreślono w komunikacie spółki.

Zysk operacyjny wyniósł 6,76 mln zł wobec 12,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży wypracowany przez grupę Eurocash w I kwartale 2015 r. wyniósł 419 mln zł, o ponad 10% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. EBITDA wyniosła natomiast prawie 42 mln zł (wzrost o 0,5% rok do roku). W I kwartale 2015 r. znacznie poprawiły się natomiast przepływy pieniężne z działalności operacyjnej grupy - w szczególności o ponad 280 mln zł poprawiły się przepływy z kapitału obrotowego. Wysoka efektywność w tym obszarze pozwoliła utrzymać dług netto na poziomie poniżej 2-krotności EBITDA, podano również.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 605,77 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 3 721,36 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2015 r. sprzedaż grupy Eurocash przekroczyła 4,6 mld zł i była o 24% wyższa niż w analogicznym okresie 2014 r. Dynamiczny wzrost to w dużej mierze efekt akwizycji dokonanych w ubiegłym roku. Mimo pogłębiającego się spadku cen żywności, grupa odnotowała porównywalną rok do roku sprzedaż like-for-like, czyli dla tej samej liczby placówek, w formacie Cash&Carry oraz wzrost sprzedaży like-for-like w ramach sieci Delikatesy Centrum" – podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 19,87 mln zł wobec 9,76 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce. Po połączeniu z grupą Tradis w ramach prowadzonych przez grupę różnych formatów franczyzowych skupionych jest około 10 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych.