Wynik z tytułu odsetek wyniósł 59,34 mln zł wobec 74,72 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 26,64 mln zł wobec 26,68 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 19,57 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 19,68 mld na koniec 2014 r.

W okresie I kw. 2015 r. bank miał 0,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,00 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 15,17 mln zł wobec 23,58 mln zł zysku rok wcześniej.