Pozostała kwota z zysku za 2014, tj.: 170,9 mln zł miałaby być przeznaczona na kapitał rezerwowy, na finansowanie inwestycji rozwojowych.

Dzień dywidendy ma zostać wyznaczony na 17 września 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy - na 8 października 2015 r., podano także w projektach.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.