"Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2014 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 183 815 135,05 złotych oraz część zysku za rok 2014 w wysokości 72 968 289,95 złotych" – czytamy w projektach uchwał.

"Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2014 roku w kwocie 86 805 879,32 złotych przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych" – czytamy dalej.

Wysokość dywidendy na akcję wynosi 25 zł. "Mając na względzie fakt, iż (…) spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51 356 685,00 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 5,00 złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 205 426 740,00 złotych, tj. kwota 20 złotych za jedną akcję" – napisano także w projekcie uchwały.

W uchwałach przewidziano, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 17 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy 2 lipca 2015 r.

Grupa Żywiec odnotowała 159,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 271,36 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 159,77 mln zł wobec 283,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec posiada browary w Żywcu, Leżajsku, Warce, Elblągu i Cieszynie. Jej głównymi akcjonariuszami są Brau Union AG posiadający 65,16% akcji oraz Harbin B.V. z 33,01% akcji. Pozostali kontrolują 1,83% udziałów w spółce.