Zysk operacyjny wyniósł 43,07 mln euro wobec 62,98 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 69,33 mln euro wobec 86,68 mln euro. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,3 mln euro w I kw. 2015 r. wobec 298,02 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 49,55 mln euro wobec 41,79 mln euro zysku rok wcześniej. 

Krka Group to słoweńska firma farmaceutyczna. W kwietniu 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.