Strata operacyjna wyniosła 2,22 mln zł wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,88 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 66,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 0,92 mln zł wobec 3,26 mln zł straty rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej Baltona jest sprzedaż towarów w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych. Dodatkowo grupa zajmuje się zaopatrywaniem statków zawijających do polskich portów oraz wykonuje usługi marketingowe dla swoich dostawców. Grupa jest liderem rynku Duty Free w Polsce działając na 7 z 13 portów lotniczych oraz posiadając w nim około 40% udział.