"Zgodnie z warunkami oferty zamieszczonymi w prospekcie, zarząd spółki, po uzyskaniu jednomyślnej zgody rady nadzorczej spółki i po konsultacjach z oferującym, podjął następujące decyzje:

- cena akcji wynosi 15,00 zł;
- ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 2 600 000 akcji oferowanych, w tym:
- inwestorom instytucjonalnym oferuje się 1 861 143 akcji oferowanych;
- inwestorom indywidualnym oferuje się 738 857 akcji oferowanych" - czytamy w komunikacie.

"Wstępne deklaracje objęcia akcji złożyło kilkunastu inwestorów instytucjonalnych. Osiągnięcie takiej ceny emisyjnej nie byłoby możliwe bez zaprezentowania i rozpoczęcia realizacji nowej strategii, zgodnie z którą urządzenie Braster Tester będzie kierowane bezpośrednio do kobiet i ma trafić do sprzedaży w drugiej połowie 2016 r. Pozyskanie 39 mln zł pozwoli nam na realizację wszystkich jej założeń" - skomentował prezes Marcin Halicki, cytowany w komunikacie.

Zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych rozpoczynają się dzisiaj i potrwają do 19 maja 2015 r. Spółka planuje przenieść swoje notowania z NewConnect na główny rynek GPW niezwłocznie po zakończeniu oferty.

Braster, jako jedyna firma na świecie, posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2012 r.