Zysk operacyjny wyniósł 10,9 mln zł wobec 2,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 37,4 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 39,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 15,5 mln zł wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej.

PHN jest spółką holdingową do której należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, Dalmor, Agroman i Wrocławskie Centrum Prasowe. PHN zadebiutował na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.