Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w I kw. br. 44,21 mln zł wobec 60,81 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 26,83 mln zł wobec 24,64 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 609,66 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 541,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 27,47 mln zł wobec 22,46 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Empik Media & Fashion jest dystrybutorem produktów z kategorii media, rozrywka, lifestyle, artykuły dziecięce, odzież, obuwie, kosmetyki oraz kursy językowe. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz Empik Media & Fashion jako spółka holdingowa.