Zysk operacyjny wyniósł 4,31 mln zł wobec 3,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,98 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 26,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 0,72 mln zł wobec 0,52 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii.