W dalszym ciągu tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych pozostaje jednak znacznie wolniejsze niż zakładano – w ujęciu rocznym dynamika inflacji CPI nadal utrzymuje się na ujemnym poziomie, wynosząc -1.1% r/r.

Popołudniu uwagę inwestorów przyciągnęły natomiast wiadomości napływające zza Oceanu, gdzie w ostatnim tygodniu liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 264K. Widoczny spadek dynamiki inflacji PPI w Stanach Zjednoczonych – z 0.2% m/m w marcu do -0.2% w kwietniu – przyczynił się jednak do dalszego osłabienia wartości amerykańskiego dolara. W efekcie, kurs EUR/USD wzrósł podczas czwartkowej sesji do poziomu 1.1442.

Rano poznaliśmy informacje na temat polskiego PKB w I kwartale, a także inflacji bazowej i salda rachunku bieżącego. Istotne znaczenie dla przebiegu dzisiejszej sesji będzie miała także publikacja danych obrazujących dynamikę produkcji przemysłowej (prognoza 0.1% m/m) w Stanach Zjednoczonych.