Zysk operacyjny wyniósł 6,21 mln euro  wobec 4,7 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,81 mln euro w I kw. 2015 r. wobec 46,86 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 4,13 mln euro wobec 3,02 mln euro zysku rok wcześniej.

Działalność Grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.