"Wysokość dywidendy została ustalona na kwotę 4 984 764,50 zł, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 50 groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez spółkę)" – głosi komunikat.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 969 529. Dzień dywidendy ustala się na 14 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy na 28 sierpnia, podano również.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju.