Zysk operacyjny wyniósł 10,72 mln zł wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,5 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 52,9 mln zł rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA po I kw. 2015 r. wyniosła 21,54 mln zł w porównaniu z 15,34 mln zł rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek.