Zysk operacyjny wyniósł 34,32 mln zł wobec 25,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 475,35 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 427,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 16,52 mln zł wobec 14,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.656 mln zł w 2013 r.