Zysk operacyjny wyniósł 0,76 mln zł wobec 1,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,23 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 60,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 1,7 mln zł wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.