Strata operacyjna wyniosła 0,37 mln zł wobec 0,67 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,57 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 0,62 mln zł rok wcześniej.

Advadis jest niezależną grupą dystrybucyjną, świadczącą usługi w branży piwowarskiej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Na początku maja 2015 r. sąd zdecydował o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki Advadis na likwidacyjny z układowego.