Zysk operacyjny wyniósł 0,95 mln euro wobec 0,79 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,23 mln euro w I kw. 2015 r. wobec 38,76 mln euro rok wcześniej.

Avia Solutions Group to litewska spółka, która dostarcza rozwiązania biznesowe dla lotnictwa i oferuje usługi w zakresie konserwacji i napraw samolotów, szkolenia załóg, szkolenia w zakresie obsługi technicznej samolotu, obsługi naziemnej i tankowania, leasingu załóg i inne. Spółka jest notowana na GPW od marca 2011 r.