Kancelaria Prawna-Inkaso WEC zadebiutuje na NewConnect we wtorek 19 maja, poinformował prezes Remigiusz Brzeziński.

"Nasza decyzja dotycząca debiutu spółki na rynku NewConnect podyktowana była chęcią budowania pozytywnego wizerunku i wiarygodności naszej firmy wśród partnerów biznesowych i akcjonariuszy. Pozyskanie kapitału przed debiutem na NewConnect było dla nas mniej ważne z uwagi na to, że spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku oraz środki wystarczające na finansowanie bieżącej działalności. Jednakże, aby spełnić wymogi giełdowe związane z rozproszeniem akcji na giełdzie (tzw. free float), przeprowadziliśmy prywatną emisję 740 000 akcji serii A3, z której pozyskaliśmy ok. 200 000 zł. Cena emisyjna wynosiła 0,27 zł" - powiedział Brzeziński, cytowany w komunikacie.

Dodał, że dzięki obecności na giełdzie firma będzie mogła w bardziej aktywny sposób komunikować swój model biznesowy wśród akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów, co ułatwi w przyszłości pozyskanie dodatkowego kapitału. W późniejszym okresie zamierza przeprowadzić emisję obligacji z przeznaczeniem na dalsze inwestycje.

"Wierzymy, że rozpoznawalność spółki giełdowej wpłynie w znacznym stopniu na przyśpieszenie realizacji celu strategicznego firmy, jakim jest osiągnięcie czołowej pozycji na rynku zarządzania i obrotu wierzytelnościami w Polsce. Stąd w długoterminowej strategii rozwoju firmy założyliśmy zwiększanie udziałów w rynku poprzez rozbudowę sieci sprzedaży i wzrost dynamiki pozyskiwania zleceń z całej Polski" - dodał prezes spółki.

Firma planuje dalsze zatrudnianie mobilnych doradców klienta, otwarcie docelowo do 5 biur sprzedaży w największych miastach Polski oraz współpracę z firmami, które będą sprzedawać usługi jako pośrednicy: biurami rachunkowymi, brokerami ubezpieczeniowymi i pośrednikami finansowymi.

Reklama

"Jednocześnie zamierzamy dywersyfikować naszą działalność poprzez rozwój oferty usług mikrofaktoringowych, czyli pozyskiwania finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie świadczenie usług faktoringowych i nabywanie na własny rachunek wierzytelności w celu ich dalszej windykacji. Dostrzegamy duży potencjał rozwoju segmentu mikrofaktoringu ze względu na brak konkurencji ze strony dużych podmiotów świadczących usługi faktoringowe" - podsumował Brzeziński.

Ubiegły rok spółka zakończyła przychodami na poziomie 4,6 mln zł oraz zyskiem netto na poziomie 187 tys. zł. Spółka prognozuje osiągnięcie w roku 2015 jednostkowych przychodów na poziomie ok. 5,5-6 mln zł oraz jednostkowego zysku netto na poziomie ok. 250-350 tys. zł.

Kancelaria Prawna Inkaso-WEC od 20 lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wierzytelności dla spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z segmentu B2B, począwszy od weryfikacji kontrahenta i monitoringu płatności, po windykację na każdym etapie postępowania i zarządzaniu wierzytelnościami. Spółka jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej WEC, w której skład wchodzą: E-wierzyciel.pl (operator internetowej giełdy wierzytelności); SME Solutions (pośrednik na rynku usług finansowych i prawnych, tj. faktoring, leasing, pożyczki, kredyty, usługi windykacyjne itd) oraz Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy (podmiot prowadzący obsługę prawną zleceń windykacyjnych).